Library-DesktopИнициативата е под надслов “Библиотеките откриват нови хоризонти”

Специалистът по библиотекознание Сабина Анева в ефира на “Хоризонт до обед” заяви:
Правителството и всички партии, както сме в предизборен цикъл, и Европа включително, трябва да осъзнаят, че една библиотека не е достатъчно да има добър библиотекар, да има стелажи с книги. Сега не може да се преодолее това, че няма сървър, че няма ай-ти специалист, който не само да е добър в определените приложни продукти, а да разбира спецификата на библиотечната дейност. А тук спецификата е такава, че не само трябва да е много добър, защото това е управление на много тежки бази данни, които са много по-трудни от управление на банковия софтуер. Професията страхотно се измени вече и го казвам, защото съм тръгнала в тази професия преди 33 години.

Ели Попова, директор на Българската библиотечно-информационна асоциация, допълни:

Обявяването на проект за печелене на средства веднъж годишно, по никакъв начин не решава въпроса за необходимостта от едно системно комплектуване на библиотеките. И не само комплектуване, а тяхното технологично обновяване също.

[spider_facebook id=”1″]