imagesПорастващата Z генерация трудно ще разбира текстова информация, ще възприема само предадената чрез картинки и звук

Днешните млади… Хайде да не започваме с упреците, които всяко по-старо поколение отправя към отгледаните от него момичета и момчета. Вярно, наблюдаваме ги и не можем да се начудим на неграмотността им (не са всички такива!), на прагматичността и меркантилността им (и това е условно!), на незачитането на традиционни ценности (защо са им, те си имат свои!) и т.н. В същото време им се възхищаваме на информираността и лекотата, с която се справят с модерните технологии, на взетите дипломи по няколко специалности и умението им да общуват поне на един-два чужди езика…

Не се деля от това. Макар и да не изпадам в крайности, и аз съм от тези, повдигащите вежди: „Ама как може?!“ Никога обаче не е късно да си обясниш дадено поведение

След семинара, организиран от Асоциация „Българска книга“ преди броени дни в Боровец, гледам по-ведро. Първо, защото новата информация беше много и интересна, и второ, защото шепа млади хора – адвокати, културолози,издатели направиха показно за поведението и знанията на т.нар. поколение Y.

Нали помните, те – хората, родени в края на 70-те и пре