От 1 март, в управлението на “Капитал” настъпва промяна, свързана с пенсионирането на досегашния главен редактор Станка Тошева, съобщават от медийната група.

Отговорността за редакционното съдържание поемат управляващите редактори на различните платформи – Алексей Лазаров на седмичния “Капитал”, Теодора Василева  на “Капитал Daily” и Огнян Георгиев на Сapital.bg. Алексей Лазаров е бил последователно репортер в секция “Медиа и реклама”, редактор на “Медиа и реклама”, политически редактор, заместник-главен редактор, отговорен редактор и управляващ редактор.

Станка Тошева, която от създаването на седмичника е зам.-главен, а от 2010 година – главен редактор на “Капитал”,  ще остане в редакцията като ментор. Тя ще оглави и Редакционния съвет, който ще разглежда въпроси, свързани с политиката на изданието и прилагането на етичните норми, уточняват от изданието.

[spider_facebook id=”1″]