eftimovaДоц. д-р Андреана Ефтимова завършва българска филология с втора специалност португалски език и литература през 1995 г. и журналистика с профили телевизия и култура през 1998 г. в СУ “Св. Климент Охридски”. Доктор е по общо и сравнително езикознание (психолингвистика) от 2000 г. Преподавала е 15 години във Факултета по славянски филологии, а в момента е доцент във Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ “Св. Климент Охридски”. Води лекционни курсове по медиен език и стил, невербална комуникация, психолингвистика, интернет език.

Публикациите й са над 100 в научни сборници и списания у нас и в чужбина (Франция, Португалия, Гърция, Румъния, Япония, Испания, Чехия). Автор на изследванията “Невербалната комуникация в телевизията” (2002), “Ефективната невербална комуникация” (2008), “Винаги малко повече: наречия за количество и време в обучението по български език като чужд” (2010), “Невербалната комуникация: медии и медиатори” (2011) и “Есето в академичната и журналистическата практика” (2011). Интересите й са в областта на социо- и психолингвистиката, текстолингвистиката, медиазнанието, семиотиката, езикознанието.

[spider_facebook id=”1″]