Интервю с Достена Лаверн – журналист. Тема: „Експертите на прехода”

Гост:Достена Лаверн – журналистРезюме: Относно книгата и дисертацията и възникнал не дебат по тази тема, а по скоро обвинение.
Не съм очаквала че книгата и дисертацията ще има такъв ефект и ще бъде толкова широко обсъждана. И толкова голям публичен ефект., заяви тя.
Все пак се оказва, че тази книга произвела ефект, които дава шанс да се чуят гражданите и възгледите им.,
„Идеята интелектуалец в България се свързва с дясното, с изключение на Франция”.
Идеята беше да се покаже как функционира една такава мрежа в криза на представителна демокрация, тя си комуникирала с проф. Емил Митев от СУ и как интелектуалците могат да участват в лявото, и как могат да помогнат лявото да се легитимира.
„25 години тече преход, а се държим като евразийска държава, която не е определила на къде върви”, а ние сме определили на в каква посока да вървим, ние сме част от Европа, трябва да се обсъждат тези проблеми именно с Европа.
Съдбата на ЕС и залозите, които поставят тези европейски избори, левите ще трябва да вземат по ясна и обективна позиция в този дебат.
БНТ1 ”Животът и другите неща”