Сега четете
Кричим срещу медиите

Кричим срещу медиите

Media-21737-picВ публичното си право на отговор във връзка с публикация от 31.01.2014 г. на електронната медия www.plovdivutre.bg, кметът на община Кричим – Атанас Калчев, излезе с отворено писмо до българските медии, които желаят да го публикуват.
„Каква е цената на журналистическата етика в България? От кога журналистическите „разследвания” имат за цел създаването на медиен комфорт за изява на скритите страсти и задкулисни игрички на комплексирани хора, които смятат себе си за недооценени? От кога журналистическите анализи и коментари, съдържат мнението само на едната „засегната” страна по един изкуствено създаден обществен проблем?

Позволявам си да задам открито тези въпроси и да предизвикам вниманието на истинската журналистика, каквато съм убеден, че съществува дори и в нашата страна, защото съм възмутен от интерпретацията и свободните съчинения в статията на plovdivutre.bg озаглавена „Кричим затъна в кал за 33 милиона, градът пред епидемия”, зад която стои цял един екип на медията.

Поради факта, че община Кричим в качеството й на възложител за изпълнението на инфраструктурен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на В и К мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, гр. Кричим” не е потърсена за какъвто и да било отговор, коментар или становище, се възползвам от правото си на отговор като предоставям на Вашето внимание нужната информация, непотърсена и неискана от екипа на въпросната електронна медия.

С изпълнението на най-големият за община Кричим инфраструктурен проект ще бъде изградена канализационна мрежа и ще бъде реконструиран водопрода на две трети от територията на града, в т.ч. и напорния водопровод, от който се захранва с питейна вода целият град.

След приключването на строителните работи на практика ще се решат основните битови проблеми на хората, ще се преустанови перманентното замърсяване на водите на р. Въча, а община Кричим ще е допринесла реално и за изпълнението на Главната стратегическа цел на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.

Бюджет на проекта – 33 852 989,90 лв в т.ч. 729 449,28 лв. за изпълнения проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Кричим”
Стойност на безвъзмездната помощ: 30 268 508,05 лв., от които:
От Кохезионен фонд на ЕС – 24 214 806,44 лв.
От държавния бюджет на Р България – 6 053 701,61 лв.
От бюджета на община Кричим – 2 855 032,57 лв., осигурен с Решение на Общинския съвет след проведено публично обсъждане, чрез дългосрочен общински дълг от Фонд ФЛАГ ЕАД, със срок на погасяване 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит.
Във връзка с изпълнението на инвестиционния проект, Община Кричим е предприела всички необходими превантивни мерки по отношение осигуряването безопасността и опазване живота на населението и следи стрикно за изпълнението им, но строителния процес е съпътстван от редица обективни и субективни текущи проблеми.

Обективни проблеми са: спирането на водозахранването в определени периоди на денонощието, произтичащо от поетапната подмяна на главния напорен водопровод, от които се захранва целия град; липсата на спирателни кранове по съществущата стара водопроводна мрежа, поради което е невъзможно спирането на водата само в определни райони, в които се извършват строителни дейности; периодичния спад на нивото на подземните кладенци, от които се захранва помпената станция за питейна вода на Кричим, което е трайна тенденция през последните няколко години; и не на последно място – климатичните условия през зимния период, при които тече реалното строителство. Субективни проблеми: паралелното изпълнение на строително-монтажни работи по още два инвестиционни проекта: „Рехабилитация на централен площад „Обединение”, част от ул. „Никола Петков” и прилежащите площи към сградата на община Кричим и читалище „Пробуда”; паркоустрояване на УПИ ІV – за зеление, кв. 57; УПИ ІІІ – зеленина, кв. 57 и УПИ ІІ – за зеленина, кв. 57 по плана на гр. Кричим” и „Рехабилитация, паркоустрояване и благоустрояване на зелени площи в: УПИ ХІІІ – за зеленина и трафопост, кв. 80; УПИ ХІІ – за зеленина, кв. 129; имот на ул. „Венера” за зеленина, кв. 135; площад „Родопи” – пред църквата за зеленина; имот за зеленина в района на гара „Въча”, финансирани по ПРСР от ДФЗ-РА.

Вижте и

На фона на такова мащабно строителство – практически в целия град, няма блокирани райони и квартали без достъп, което се дължи на разработения Проект за организация и безопасност на движението, съгласуван с Областно пътно управление и КАТ – Пловдив „Пътна полиция”. На всички учебни, социални, културни и обществени заведения на територията на общината се оказва своевременна помощ и съдействие за преодоляване на проблема с наложителното периодично спиране на водата. Нито едно от тези заведения не е преустановило дейността си поради липса на вода или от заплаха за епидемия. В Кричим опасност от епидемия няма, с изключение на евентуална грипна епидемия, от която не е застраховано нито едно населено място и то през зимния период.
Ръководството на общината е съпричастно със своите съграждани за причиненото неудобство във връзка с реализацията на най-големия инфарструктурен проект в историята на града, и благодари за проявеното разбиране и търпение от страна на всички кричимци, които ясно съзнават обществената му значимост и всеобща полза.

Зад маската на негодуванието и протеста се крият онези бивши управленци на града, които са имали реалната възможност да работят и постигнат това, което се постига към настоящия момент в Кричим, но не са били достатъчно далновидни и амбициозни да го направят, а сега се чувстват комплексирани и недооценени, и вместо открито да признаят, че ОПОС 2007-2013г. беше единствената възможност да се изгради едновременно цялата остатъчна канализация в нашия град и общинското ръководство успя да хване „последния влак” в името и за добруването на всички кричимци, те полагат неимоверни усилия и хабят енергия да омаскарят и омаловажат реално постигнатото и предстоящото преобразяване на града, и подобряване на условията за живот на населението.

Когато човек е горд от постигнато в резултат на своя и на цял екип експерти труд и усилия, той застава с истинското си име и открито говори и за успехите, и за проблемите, и за трудностите, и не се крие зад измислени хора и личности, и не създава изкуствени обществени проблеми.

[spider_facebook id=“1″]
Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре