_w_81023d3ce86b85378706e7493671f8deЕвропейски център за иновации, образование, наука и култура (ЕЦИОНК) проведе професионална подготовка в Община Габрово. Тема на обучението беше “Маркетинг в социалните мрежи” на управителите на областните информационни центрове.

На презентацията се наблегна на структурата: как да се използват социалните мрежи за да се управлява бранда и да се увеличат продажбите; как да направите Вашите клиенти, Ваши последователи; как да комуникирате ефективно с последователите си и да ги направите Ваши клиенти? На всички тези въпроси бяха дадени и отговори на интензивното обучение “Маркетинг в социалните мрежи”.

Община Габрово