Сега четете
Департамент „Масови комуникации”, НБУ

Департамент „Масови комуникации”, НБУ

1Департамент „Масови комуникации” е между първите департаменти на Нов български университет. На 11 март 1991 г. стартира първата му учебно-квалификационна програма с четири курса „Пъблик рилейшънс (Връзки с обществеността)”, последвана от програмите „Продуцентство в средствата за масова комуникация” и „Персонифицирана аудиовизуална журналистика”. Подготвяните в тях бакалаври получават възможност от академичната 1997/1998 г. да продължат в магистърска програма „Управление на масовите комуникации” и две години по-късно – в магистърска програма „Управление на връзките с обществеността”. По същото време се открива и докторската програма „Масови комуникации”.

От 1996 г. департаментът издава редовно „Годишник на департамент „Масови комуникации”, в който се публикуват научноизследователски студии на преподаватели и докторанти, проекти и курсови разработки на студенти, преводни специализирани материали и се представят завършилите през текущата година бакалаври, магистри и доктори. През 2006 г. департамент „Масови комуникации” за първи път в НБУ издава електронен годишник.

От 1999 г. се организира всяка година „Лятна школа по връзки с обществеността”, а от 2006 г. – пролетни и есенни научни конференции. Докладите и обсъжданията на Лятната школа и конференциите се документират в сборници или се поместват в електронната страница на университета. През 2004 г. започва да функционира постоянният департаментен семинар „Знания за ПР практици и журналисти”.

От академичната 2004/2005 г. департаментът участва в програмната структура на Нов български университет с бакалавърска програма „Масови комуникации” с две специализации – „Журналистика” и „Връзки с обществеността”, магистърска програма „Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността” с две специализации – „Управление на масовите комуникации” и „Управление на връзки с обществеността”, докторска програма „Масови комуникации и връзки с обществеността”.

На разположение на студентите са учебници, написани от преподавателите в департамента: „Професия продуцент” (1993), „Правни основи на средствата за масова комуникация” (1994), „Пъблик рилейшънс – технология и практика” (1995), „Предизвикателството на аудиовизуалните комуникации” (1996), „Врява и разум – журналистиката на САЩ” (1998), Живеем с другите – социалнопсихологични проблеми” (1998), „Медийна рецепция” (1998), „Образи зад думите” (1999), „P.S. за радиото, което …” (1999), „Кризисен мениджмънт” (1999), „Телевизионен продуцент” (1999), „Журналистическа етика” (2002), „Продуцентът и предизвикателствата на новото аудиовизуално пространство” (2002), „Открита ли е телевизията?” (2003), „Комуникационни стратегии” (2004), „Лице в лице с медиите – въведение в медийната психология” (2004), „Записки по телевизията – несполучливият културен модел” (2006) и други.

През 2007 г. програмите на департамент „Масови комуникации” получиха акредитация за пълен срок от шест години от Националната агенция за оценяване и акредитация.

 

Вижте и

Ръководител: проф. д-р Михаил Мелтев
корпус 2, стая 710, тел.: 8110 698
е-mail: [email protected]

Секретар: Татяна Димитрова
e-mail: tv[email protected]

 

Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре