PR и Комуникации

wallet online payment with laptop

Телефонът вече е портфейл

Новите технологии постепенно изместват вече създадени навици и възпитават нови. „Мобилизацията“ достигна такива размери, че традиционните банки все повече отстъпват на електронните. В стремежа си…