Именник

Zocho Boyadjiev - 2

Цочо Христов Бояджиев, проф

Цочо Христов Бояджиев (25 септември 1951, Троян) е български философ, историк и преводач. Цочо Бояджиев е един от водещите български учени-хуманитаристи, основоположник на философската медиевистика…
57

Владимир Михайлов, Проф.

Проф. Владимир Михайлов, доктор на изкуствознанието, изследва и преподава история, теория и анализи на средствата за масова комуникация в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, Нов български университет….asenagov

Асен Агов

Асен Йорданов Агов е роден на 8 ноември 1948 г. в София. Завършва „Международни отношения“ във Висшия икономически институт – София. Повече от 23 години…