История
Katia Zografova

Катя Зографова, директор на НЛМ: Общуването c миналото за мен е душеспасително

Катя Зографова се занимава с литературна история и критика. Има издадени 11 книги, наи-и тапиите сред които са „Многашката българка, Забележителни жени от Възраждането до…