ИнтервюVasko-Vasilev1

Колко и добър цигулар да си – ако не си добър човек, нищо няма да постигнеш

Думите са на виртуозния цигулар Васко Василев за ролята на културата и предизвикателството да я възпитаваме. И допълва: „Култура се възпитава, като събудим любопитството на децата….